Venskabsloge i Sverige

R 36 Dr. Josephina i Oskarshamn.
Embedsmænd for terminen
2017 -2018
hotel Post hvor vi overnatter når vi besøger Oscarshamn.
Farvel og tak for denne gang. Mange bånd bliver knyttet.
Sirius er på besøg. Venter spændt på nye oplevelser.

Jäg ger dig vänskap.

Jäg ger dig vänskap,

vänskap at begrunda.

Jäg sträcker dig min hand

och läter dig ta den om du önskar.

Jag finns vid din sida

och stötter om du behöver.

Vill du tala så lyssnar jag

vill du gräta så tröster jag.

Vill du ha råd gör jag mitt bästa.

Känner du dig ensam,

så vet att jag finns där

någenstans för dig.

Susanna Ly´sen , R61 Margaretha Burca

DR. Josephina findes via www.oscar1.se link -rb36 foto her er fra deres hjemmeside.