Embedsmænd i terminen 2017 til 2019

Embedsmænd i terminen 2017 -2019

Foto af embedsmændene

nederst på denne side. 

 

 

 

 

 

 

Overmester.

Annette Geslau

tlf. 21942464

mail: annette@geslau.dk  

 

Undermester.

Dina Lund 

mobil  26561093

mail: dinalund3012@gmail.com

 

Sekretær.

Inger Marie Nyegaard

 

Skatmester.

Kirsten Vest

 

kasserer.

Else Kristensen  

 

 Ex mester.

Else-Marie Gade Andersen

 

 

Overmester
Annette Geslau
Undermester
Dina Lund
Sekretær
Inger Marie Nyegaard
Skatmester
Kirsten Vest
Kasserer
Else Kristensen
Ex mester
Else-Marie Gade Andersen