Embedsmænd i terminen 2019 -2021

Embedsmænd 2019-2021. afventer nyt foto

Foto af embedsmændene

nederst på denne side. 

 

 

 

 

 

 

 Overmester.

Dina Lund

mobil 26561093

mail: dinalund3012@gmail.com

 

 Undermester.

Hanne B. Hansen

hanneb.loge@gmail.com

mobil: 3056705

 

Sekretær.

Marie Havelund Welling

 

Skatmester.

Kirsten Vest

 

kasserer.

Karen Frederiksen 

 

.Ex mester.

Lise Boisen

 

 

 

Overmester
Dina Lund
Undermester

Hanne B. Hansen
Sekretær
Marie Havelund Welling.
Skatmester
Kirsten Vest
Kasserer
Karen Frederiksen
Ex mester
Lise Boisen