Embedsmænd i terminen 2019 -2021

Embedsmænd 2019-2021

Foto af embedsmændene

nederst på denne side. 

 

 

 

 

 

 

 Overmester.

Dina Lund

mobil 26561093

mail: dinalund3012@gmail.com

 

Undermester.

Else-Marie Gade Andersen

mobil: 21184515

 

Sekretær.

Marie Havelund Welling

 

Skatmester.

Kirsten Vest

 

kasserer.

Karen Frederiksen 

 

 Fung. Ex mester.

Lise Boisen

 

 

 

Overmester
Dina Lund
Undermester
Else- Marie Gade Andersen
Sekretær
Marie Havelund Welling.
Skatmester
Kirsten Vest
Kasserer
Karen Frederiksen
Fung. Ex mester
Lise Boisen