MØDEPLAN

Venskab
Hyggeligt samvær
Fest og højtidlighed
Connie

 

   Tilmelding - 

(gælder kun for  ordenens  medlemmer.)

 

Evt. afbud meddeles ligeledes til

undermester Hanne B. Hansen

mobil: 3056 1705

SENEST -  fredag kl. 15 før et møde.

Ved senere afbud må påregnes udgift til kuvert

 

 

 

 

 

 

                  EFTERÅRS  TERMIN      2020.  

 

Mødet  d 22 sept.  aflyst grundet covid-19  restriktioner.

Afventer nyt til efter 6. okt. 

 

OKTOBER:

 

13.                 kl. 19.00  i o.                 Arb. møde.

                                                           Referat fra distriktsmøde ved stor rep.

                                                           Referat fra landsovermester møde.

                                                           Banko spil.   Kort kjole.

 

27.                kl.19.00   i.o.                  Arb. møde.

                                                            studiekreds om venskabsgrad.

                                                            kort kjole.

 

NOVEMBER.

10.                kl. 19.00  i.o.                  Arb. møde.

                                                           Referat fra storlogemøde.

                                                           Budget fremlæggelse.

                                                           indlæg ved XM. Kort kjole.

 

D. 24            kl. 19.00 i.o.                  Arb. møde.

                                                          Budget vedtagelse.

                                                          Ældre søstres aften. Kort kjole.

 

25.                                                    Hæderstegn til søster afholdes d. 12-01-21

DECEMBER:

1.                                                        Gløgg aften hos Inga Lise og Bodil. ❤❤❤

 

8.                 kl. 18.30                         Arb. møde.

                                                          Julestemning  uden  gæster.❤❤❤

                                                          Husk gaver til pakkespil.

                                                           Pakkespil.  Kort kjole.