MØDEPLAN

Venskab
Hyggeligt samvær
Fest og højtidlighed
Connie

 

   Tilmelding - 

(gælder kun for  ordenens  medlemmer.)

 

Evt. afbud meddeles ligeledes til

undermester Hanne B. Hansen

mobil: 3056 1705

SENEST -  fredag kl. 15 før et møde.

Ved senere afbud må påregnes udgift til kuvert.             

                                                  

 

 

 

FORÅRS TERMIN  2020

Grundet covid -19 er alle møder i loger og lejre

suspenderet.

Afventer når dato for  næste møde foreligger.

 

 

                  EFTERÅRS  TERMIN      2020.

AUGUST                                           

15.                                                      Undermester skovtur.    Nærmere følger.

 

SEPTEMBER.

OBS

lørdag d. 5    kl. 19.00  i.o.                  Besøg af venskabsloge Dr. Josefina  Oskarsham Sverige.

                                                            Kærlighedsgrad. Lang kjole.

 

D. 8               kl. 19.00  i. o.                 Arb. møde.

                                                            Studiekreds om Venskabsgrad.  Kort kjole.

 

D. 22.            kl. 19.00  i.o.                  Arb. møde.

                                                            Belæring om optræden i logesalen.

                                                            Foredrag  v. søster om sygeplejerskeuddannelsen

                                                             i  50`erne i  provinsen. 

OKTOBER:

13.                 kl. 19.00  i o.                 Arb. møde.

                                                           Referat fra distriktsmøde ved stor rep.

                                                           Referat fra landsovermester møde.

                                                           Banko spil.   Kort kjole.

 

27.                kl.19.00   i.o.                  Arb. møde.

                                                           officielt besøg.

                                                           Kærlighedsgrad.  Lang kjole.

 

NOVEMBER.

10.                kl. 19.00  i.o.                  Arb. møde.

                                                           Referat fra storlogemøde.

                                                           Budget fremlæggelse.

                                                           Foredrag. Kort kjole.

 

D. 24            kl. 19.00 i.o.                  Arb. møde.

                                                          Budget vedtagelse.

                                                          Ældre søstres aften. Kort kjole.

DECEMBER:

1.                                                        Gløgg aften hos Inge Lise og Bodil. ❤❤❤

 

8.                 kl. 19.00  i.o.                  Arb. møde.

                                                          Julestemning med gæster.❤❤❤

                                                           Pakkespil.  Kort kjole.