MØDEPLAN

Venskab
Hyggeligt samvær
Fest og højtidlighed
Connie

 

   Tilmelding - 

(gælder kun for  ordenens  medlemmer.)

 

Evt. afbud meddeles ligeledes til

undermester Hanne B. Hansen

mobil: 3056 1705

SENEST -  fredag kl. 15 før et møde.

Ved senere afbud må påregnes udgift til kuvert

 

 

 

 

                  EFTERÅRS  TERMIN      2020.

AUGUST                                           

15.                                                      Undermester skovtur.    Nærmere følger.

 

SEPTEMBER.

OBS

 Besøg fra Sverige d. 5 september er AFLYST  på grund af covid-19.

 

D. 8               kl. 19.00  i. o.                 Arb. møde.

                                                            Studiekreds om Venskabsgrad.  Kort kjole.

 

D. 22.            kl. 19.00  i.o.                  Arb. møde.

                                                            Belæring om optræden i logesalen.

                                                            Foredrag  v. søster om sygeplejerskeuddannelsen

                                                             i  50`erne i  provinsen. 

OKTOBER:

13.                 kl. 19.00  i o.                 Arb. møde.

                                                           Referat fra distriktsmøde ved stor rep.

                                                           Referat fra landsovermester møde.

                                                           Banko spil.   Kort kjole.

 

27.                kl.19.00   i.o.                  Arb. møde.

                                                           officielt besøg.

                                                           Kærlighedsgrad.  Lang kjole.

 

NOVEMBER.

10.                kl. 19.00  i.o.                  Arb. møde.

                                                           Referat fra storlogemøde.

                                                           Budget fremlæggelse.

                                                           Foredrag. Kort kjole.

 

D. 24            kl. 19.00 i.o.                  Arb. møde.

                                                          Budget vedtagelse.

                                                          Ældre søstres aften. Kort kjole.

DECEMBER:

1.                                                        Gløgg aften hos Inge Lise og Bodil. ❤❤❤

 

8.                 kl. 19.00  i.o.                  Arb. møde.

                                                          Julestemning med gæster.❤❤❤

                                                           Pakkespil.  Kort kjole.