MØDEPLAN

Venskab
Hyggeligt samvær
Fest og højtidlighed
efter regnen blomstre hortensia igen.

 

   Tilmelding - 

(gælder kun for  ordenens  medlemmer.)

Fung. undermester Else- Marie Gade Andersen

mobil:  21184515

Evt. afbud meddeles ligeledes til undermester-

SENEST -  fredag kl. 15 før et møde.

Ved senere afbud må påregnes udgift til kuvert.             

                                               

 

  

 

EFTERÅRS TERMIN 2019.

AUGUST.

10. kl 08.00                                    Bustur til Faaborg.

 

SEPTEMBER.

10.     kl. 19.00 i.o.                         Arbejdsmøde.

          kl. 20.00                               Kærlighedsgrad. Lang kjole.

24.     kl.19.00 i.o.                          Arbejdsmøde

          kl. 20.00                               Indvielse. Lang kjole.

 

OKTOBER.

8.      kl.19.00    i.o                         Arbejdsmøde.

                                                      Indlæg v/ stor rep.

                                                      Pakkespil - husk gave. Kort kjole.

22.  kl. 19.00  i.o.                          Arbejdsmøde .

                                                     Referat fra halvårsmøde.

                                                     Referat fra distriktsmøde.

                                                     Yngre søstres aften. Kort kjole.

NOVEMBER.

12.   kl. 19.00  i.o.                         Arbejdsmøde.

                                                     Fremlæggelse af budget.

         kl. 20.00                               Foredrag. Kort kjole.

 

DECEMBER.

3.      kl. 18.30                               Gløgg aften. alm påklædning. ( privat ?)

 

10.    kl. 18.30                                Arbejdsmøde.

         kl. 19.00                                Julestemning m / gæster.

                                                      HUSK GAVE TIL PAKKESPIL.

                                                      Kort kjole.