MØDEPLAN

 

   

Tilmelding

Undermester  Dina Lund  mobil : 26561093  eller

                      mail:  dinalund3012@gmail.com

Evt. afbud meddeles ligeledes til undermester-

SENEST -  fredag kl. 15 før et møde.j

Ved senere afbud må påregnes udgift til kuvert.   

 

Forårs mødeplan.

JANUAR

7.    kl. 11.00                                       Nytårsloge for de 5 loger på TAX. Kort kjole.

 

9.    kl. 19.00                                       Nytårsmøde. Årspasord. Kort kjole.

 

23.   kl. 19.00    i.o.                             Arbejdsmøde.

                                                           Valg af storrepræsentanter.

                                                           Thomas Wildey mindes. Kort kjole.

FEBRUAR.

13.   kl.19.00   i.o.                               Arb. møde.

                                                           Årsregnskab fremlægges. Kort kjole.

 

27.    kl.19.00   i.o.                              Arb. møde.

                                                           Godkendelse af årsregnskab. Kort kjole

 

MARTS.

13.   kl.19.00   i.o.                               Arb. møde. Kort kjole.

 

27.   kl.19.00   i.o.                               Arb. møde

                                                           Shyler Colfax mmindes.

                                                           Referat fra halvårsmøde.

                                                           Referat fra distriksmøde v/ stor repr. Kort kjole.

 

APRIL

10.   kl. 19.00   i.o.                             Arb. møde.

        kl. 20.00                                     Tildeling af kærlighedsgrad. Lang kjole.Hjerte

 

24.   kl.19.00   i.o.                              Arb. møde.

                                                          Ordenens stiftelsesdag. Kort kjole.

 

MAJ

8.   kl.19.00   i.o.                               Arb. møde.

                                                         Logens stiftelsesdag. Lotteri. Kort kjole.

 

SOMMERFERIE -  PÅ GENSYN TIL SEPTEMBER 2018.

Smiler stort