MØDEPLAN

 

   

Tilmelding

Undermester  Dina Lund  mobil : 26561093  eller

                      mail:  dinalund3012@gmail.com

Evt. afbud meddeles ligeledes til undermester-

SENEST -  fredag kl. 15 før et møde.

Ved senere afbud må påregnes udgift til kuvert.   

 

 

MØDEPLAN  EFTERÅR  2018.

August.

11.                                              Sommerudflugt. Program følger.

 

September.

11.     kl. 19.00   i.o.                    Alm. møde

          kl. 19.45                            Genoptagelse.

          kl. 20.15                             Indvielse. Lang kjole-hvide handsker.

 

25.     kl. 19.00                             Tag en ven med i logen. Kort kjole.Smiler

                                                    Eget møde aflyst.

Oktober.

9.      kl.19.00 i.o.                        Alm. møde. Kort kjole.

 

23.    kl. 19.00 i.o.                       Alm. møde.

         kl. 20.00                             Foredrag. Mit liv som brand og redningsmand.

                                                   Gæster er velkomne. Kort kjole.

 

30.    kl19.00                                Humanitært udvalg.

                                                    bankospil/ hygge aften/ socialt samvær.

November.

13.    kl.19.00 i.o.                       Alm. møde.  Budgetfremlæggelse.

         kl.20.00                             Tildeling af 2 gange hæderstegn. Lang kjole/ hvide handsker.

 

27.    kl. 19.00 i.o.                       Alm. møde. Budgetvedtagelse.

                                                   Referat fra storlogemødet.

         kl. 20.00                             Tildeling af 2 gange sandhedsgrad.  Lang kjole/ handsker.

December.

11.    kl.18.30   i.o.                      Alm. møde.

         kl. 19.00                             Julestemning med gæster.Hjerte

                                                   Gavespil- husk pakke.Smiler stort

                                                  Kort kjole.