MØDEPLAN

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tilmelding

Undermester  Dina Lund  mobil : 26561093  eller

                      mail:  dinalund3012@gmail.com

Evt. afbud meddeles ligeledes til undermester-

SENEST -  fredag kl. 15 før et møde.j

Ved senere afbud må påregnes udgift til kuvert.   

                         

                   

 

EFTERÅRSTERMINEN  2017.

 DECEMBERHjerte

D. 5         kl.18.00            Gløgg aften hos str. kasserer Else Kristensen.Hjerte

D. 12       kl.18.30           Arb. møde . Kort kjole

               kl. 19.00           Julestemning med gæster.Hjerte

                                        ( husk pakke til pakkespil ).

 

Afventer  forårs mødeplan.